Recenzije

Cvet kamilice

Roman

Rezencija Mime Rađenović

Najbolji Ristićev romana, do sad. Večna tema ,"Goli otok" , daje pečat ovom romanu jer direktno ili indirektno utiče na živote glavnih junaka. Autor im daje šanse da pobegnu od sudbine koja im je određena i na momente se čini da su u tome uspeli ali nasleđe Golog otoka je snažnije... Ovaj roman ima odličnu dinamiku.

Mima Rađenović