Srećan čovek

roman

O knjizi

Srećan čovek (Čigoja, 2017) je romansirana biografija koja prati život glavnog junaka, Alfreda od detinjstva u Bitolju, preko studentskog života u predratnom Beogradu, patnji u nemačkim logorima za oficire, progona od strane partije u posle-ratnoj Jugoslaviji, neuspelog naseljavanja u Izarael i konačnog nalaženja doma i ličnog ostvarenja u Beču. Knjiga daje živopisnu panoramu 20. veka, ispričanu sa mnogo evokativnnih detalja o likovima i mestima pri čemu se ne primećuju granice između stvarnog i fiktivnog. Autentične fotografije uklopljenje u tekst doprinose utisku realnosti.

Teške teme kao što su ratna stradanja, siromaštvo, verske nedoumice, propadanje braka i razočarenje decom su ispričane sa mnogo emocija ali i humora. Untrašnji život glav-nog lika i njegova borba da vodi uspešan, moralan i srećan život su ogoljeni do najdubljih refleksija. Alfred Melamed uspeva da snagom svoga intelekta strgne lance koji ga sputavaju i iznova procveta, da bi na kraju svog dugog puta spoznao da je imao sadržajan i dostojanstven život, kao srećan čovek. Kao takav može da bude uzor svima koji pokušavaju da žive srećne i ispunjene živote.

Odslušaj odlomak iz knjige

Ostale Peđine knjige

Recenzije

Komentari